Basiscursus Boekhouden - e-learningshop.nl

Ga naar de inhoud
Basiscursus Boekhouden
In de (basis)cursus Boekhouden wordt een praktische opleiding nagestreefd: je leert de structuur van een boekhouding begrijpen en je moet je kunnen redden met dagelijks voorkomende posten en financiële feiten.

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud van de cursus
Om de inhoud van de cursus Boekhouden te bekijken klik je op het tabblad Inhoud.

Duur van de cursus
We raden je aan voor deze cursus tien weken in te plannen. De studiebelasting is tien tot twaalf klokuren per week. Natuurlijk kun je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Starten
Je kunt op ieder gewenst moment starten met de cursus Boekhouden in de unieke digitale leeromgeving van De Kantooropleider.

Diploma / certificaat
Deze cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een landelijk LSSO-erkend certificaat.

Informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding) tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.
In de cursus Boekhouden worden de volgende onderwerpen behandeld:
Balans en grootboek
Het journaal
 • Journaalposten
 • Coderen van boekingsstukken
 • Boekingsregels voor bezit en schuld
 • Rekeningen van kosten en opbrengsten
 • De rekening privé
 • De boekingsregels op een rij
Kolommenbalans en rekeningschema
 • De afsluiting van de boekhouding over een bepaalde periode
 • Het rekeningschema
Btw; enkele boekingen nader bekeken
Retourzendingen en correctieboekingen
Afschrijvingskosten en overlopende posten
De subadministraties debiteuren en crediteuren
Dagboeken; de boekhouding in schema
Hoe werk je?
Je werkt tijdens de cursus Basiscursus Boekhouden met een digitaal boek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van De Kantooropleider.

 • leren
 • les krijgen
 • vragen en opgaven maken én controleren of je het goed hebt gedaan
 • vragen stel je via het forum, je krijgt binnen een werkdag antwoord
 • als je wilt geef je je op voor GRATIS scholingsbijeenkomsten
 • je geeft je op voor het examen (als je wilt!)
€ 295,00 excl. BTW
Toevoegen
e-learningshop.nl
SINTENO
Ketelweg 53
3356 LD  Papendrecht
www.sinteno.nl
info@sinteno.nl
+31 73 82 00 322
KvK: 70122016
IBAN: NL39 INGB 0007 9777 62

Terug naar de inhoud