Bedrijfscalculatie uitbreidingsstof - e-learningshop.nl

Ga naar de inhoud
Bedrijfscalculatie uitbreidingsstof + examentraining Basiskennis Calculatie
Tijdens de cursus Bedrijfscalculatie uitbreidingsstof van De Kantooropleider wordt dieper ingegaan op de lesstof die bij de cursus Rekenvaardigheid is behandeld. Ook worden extra onderwerpen behandeld en ben je bezig met examentraining, zodat je goed voorbereid bent op het examen Basiskennis Calculatie (BKC).

Vooropleiding
Je bent in het bezit van de volgende diploma’s of certificaten:
 • LSSO-diploma Administratief  Medewerker, of
 • LSSO-diploma Financieel Administratief Medewerker, of
 • het LSSO-certificaat Rekenvaardigheid
OF
 • je hebt voldoende kennis van Rekenvaardigheid
OF
 • je hebt al eerder examen Basiskennis Calculatie (BKC) gedaan bij STIBEX of de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Inhoud van de cursus
Om de inhoud van de cursus Bedrijfscalculatie uitbreidingsstof te bekijken klik je op de link ‘Curriculum’.

Duur van de cursus
We raden je aan voor deze cursus 6 tot 8 lesweken in te plannen. De studiebelasting is ongeveer 10 tot 12 klokuren per week. Natuurlijk kun je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Starten
Je kunt op ieder gewenst moment starten met de cursus Bedrijfscalculatie uitbreidingsstof + examentraining Basiskennis Calculatie (BKC) in de unieke digitale leeromgeving van De Kantooropleider.

Diploma / certificaat
Het examen Basiskennis Calculatie (BKC) kun je o.a. afleggen bij De Nederlandse Associatie voor Examinering en bij Examenbureau LSSO.
Informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding) tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.
CALCULATIE
Diverse onderwerpen
 • berekeningen boven en onder het honderd
 • kosten van duurzame productiemiddelen
  • afschrijven op aanschafwaarde en op boekwaarde
  • rentekosten duurzame activa
  • boekresultaat bij verkoop of inruil
 • Interest
  • rente berekenen
  • kapitaal berekenen
  • looptijd berekenen
 • vreemde valuta
Kostprijsberekeningen
 • kostprijs
 • kostprijsberekening op basis van directe en indirecte kosten
  • de eenvoudige opslagmethode
  • de verfijnde opslagmethode
 • kostprijsberekening op basis van constante en variabele kosten
  • de delingscalculatiemethode
  • fabricage- en commerciële kostprijs en verkoopresultaat
  • break-even analyse
 • bezettingsverschillen
 • brutowinstopslagmethode en nettowinstopslagmethode
  • brutowinstopslagmethode
  • nettowinstopslagmethode
  • omzet, afzet en inkoopwaarde van de verkopen
Tabellen en grafieken   
 • tabellen
 • grafieken
  • lijndiagram
  • kolommendiagram
  • staafdiagram
  • cirkeldiagram
Theorie handel, koop en verkoop en verzekeringen     
 • handel
  • functie van de handel
  • organisatie van de handel
  • samenwerkingsvormen in de handel
 • koop en verkoop
  • de koopovereenkomst
  • leveringsvoorwaarden
  • betalingsvoorwaarden
 • verzekering
  • wat is verzekeren
  • schade- en sommenverzekeringen
  • een aantal schadeverzekeringen
  • een aantal sommenverzekeringen
  • onder- en oververzekering, eigen risico en franchise, herverzekering

EXAMENTRAINING BASISKENNIS CALCULATIE
Hoe werk je?
Je werkt tijdens de cursus Bedrijfscalculatie Uitbreidingsstof (+ Examentraining Basiskennis Calculatie) met een digitaal boek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van De Kantooropleider.

 • leren
 • les krijgen
 • vragen en opgaven maken én controleren of je het goed hebt gedaan
 • vragen stel je via het forum, je krijgt binnen een werkdag antwoord
 • als je wilt geef je je op voor GRATIS scholingsbijeenkomsten
 • je geeft je op voor het examen (als je wilt!)
e-learningshop.nl
SINTENO
Ketelweg 53
3356 LD  Papendrecht
www.sinteno.nl
info@sinteno.nl
+31 73 82 00 322
KvK: 70122016
IBAN: NL39 INGB 0007 9777 62

Terug naar de inhoud