Rekenvaardigheid - e-learningshop.nl

Ga naar de inhoud
Rekenvaardigheid
€ 295,00 excl. BTW
Toevoegen
In een kantoorfunctie krijg je te maken met allerlei berekeningen, die in elk bedrijf voorkomen. Denk aan nota’s en de btw daarop. Maar ook krijg je met vreemde valuta te maken, of moet je bedrijfseconomische staten opstellen. Of je houdt de kleine kas bij. Diverse voorbeelden van omgaan met getallen, waar je op kantoor tegenaan loopt.
Ben je bang voor getallen? Heb je de exacte vakken zo snel mogelijk laten vallen op de middelbare school? Probeer je zo weinig mogelijk te rekenen?
Toch is rekenen niet eng. En ook niet moeilijk trouwens. Het enige dat je nodig hebt is wat lef om met rekenopgaven bezig te gaan tijdens de cursus Rekenvaardigheid van De Kantooropleider. Als je eenmaal wat routine opdoet, merk je dat rekenen best leuk is!

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist.

Duur
We raden je aan om voor deze cursus tien lesweken in te plannen. De studiebelasting is negen tot elf klokuren per week. Natuurlijk kun je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Starten
Je kunt op ieder gewenst moment starten met de cursus Rekenvaardigheid in de unieke digitale leeromgeving van De Kantooropleider.

Diploma / Certificaat
Deze cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een landelijk LSSO-erkend certificaat.
Informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding) tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.
Basis rekenen
 • optellen en aftrekken
 • vermenigvuldigen en delen
 • volgorde van berekening (meneer van dalen wacht op antwoord)
 • afronden
 • breuken
 • procenten
 • promillen
 • verhoudingen
 • gemiddelden (ongewogen en gewogen)

Afschrijvingen
 • afschrijven van de aanschafwaarde
 • afschrijven van de boekwaarde
 • afschrijven over een deel van het jaar
 • restwaarde

Rente
 • renteberekening in jaren
 • renteberekening in maanden
 • renteberekening in dagen

Vreemde valuta
 • het kopen van vreemde valuta
 • het verkopen van vreemde valuta
 • bankkosten

BTW
 • btw op de verkoopprijs (excl. btw) zetten
 • btw uit de verkoopprijs (incl. btw) halen
 • de essentie van de btw-administratie
 • voorbelasting

Facturen
 • een factuur opstellen
 • tarra
 • goederenkortingen: rabat, kwantumkorting en seizoenkorting
 • betalingskortingen: korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag
 • leveringscondities

Verzekeringen
 • soorten verzekering en elementaire begrippen als polis, verzekerde, e.d.
 • premieberekening
 • poliskosten, prolongatiekosten en assurantiebelasting
 • berekening van de schade-uitkering: onderverzekering en oververzekering

Indexcijfers
 • een (ongewogen) indexcijfer berekenen
 • indexpunten en procenten
 • de basisperiode verleggen
Hoe werk je?
Tijdens de cursus Rekenvaardigheid werk je met een digitaal lesboek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van De Kantooropleider.

 • je leest de lesstof en je volgt de lessen via instructiefilms
 • dan leer je deze stof, maakt de vragen en opdrachten én controleer je de antwoorden
 • via ons forum stel je vragen over de lesstof, hierop krijg je binnen een werkdag antwoord
 • als je wilt geef je je op voor GRATIS naar scholingsbijeenkomsten
 • je kunt je opgeven voor het examen (als je wilt!)
e-learningshop.nl
SINTENO
Ketelweg 53
3356 LD  Papendrecht
www.sinteno.nl
info@sinteno.nl
+31 73 82 00 322
KvK: 70122016
IBAN: NL39 INGB 0007 9777 62

Terug naar de inhoud